be


be
[bi:i:] shkurtim për Bachelor of Education ['bæçëlë: ov (ëv) ,edju:'keishën] n. I diplomuar në pedagogji
BE [bi:i:] shkurtim për Bachelor of Engineering ['bæçëlë: ov(ëv) enxhi'ni:ring] n. I diplomuar në inxhinieri, inxhinier
BE [bi:i:] shkurtim për Board of Education ['bo:d ov(ëv) ,edju:'keishën] n. Ministria e Arsimit
* * *
jam

English-Albanian dictionary. 2013.

Synonyms:
(whether in fact or in imagination), , ,